Over Stichting Emergo

Waarom?
In de eerste plaats omdat meer dan 25% van de studenten in het eerste jaar van hun Middelbaar en Hoger Onderwijs tot de conclusie komen dat ze een verkeerde opleiding hebben gekozen en daardoor switchen of helemaal afhaken.(De kosten daarvan voor Nederland zijn door de Universiteit Maastricht geschat op € 6 miljard per jaar.)

En omdat

Wij iedereen arbeidsvreugde gunnen door werk te doen dat met plezier wordt gedaan en echt voldoening geeft.
En wij er van overtuigd zijn dat MotivatieBewustzijn kan bijdragen aan het verminderen van de onderstaande knelpunten

  • De helft van onze beroepsbevolking zegt niet blij te zijn met hun werk en er als een berg tegenop ziet om tot hun 67ste jaar of langer te moeten doorwerken.
  • Vijftig-plussers die hun baan kwijt raken en geen aansluiting meer kunnen vinden in de arbeidsmarkt
  • Slechts één of de drie vluchtelingen tussen de leeftijden van 15 en 60 jaar heeft na vijf jaar verblijf in Nederland een betaalde baan.

Dat heeft ook effect op de welvaart van ons land, want

  • Mensen die echt betrokken zijn bij hun werk zijn 50% productiever dan zij die dat niet zijn 
  • Hebben een 70% lager ziekte verzuim en 50% meer zelfvertrouwen dat zij, bij verlies van hun baan, nieuw werk zullen vinden.
  • Een grotere welvaart geeft ook de mogelijkheid de hele bevolking mee te laten profiteren.

Wat doen we?

  1. De Stichting richt zich in hoofdzaak op sociale projecten waaronder ISK leerlingen en werft fondsen om de doelstelling van de Stichting te kunnen verwezenlijken. Daarmee kunnen wij armlastige of ISK leerlingen de studiekeuze training workshop, het MotivatieKompas®, laten volgen.
  2. De Stichting zoekt onderwijsinstellingen en projecten die bijdragen aan het welzijn van kwetsbare of kansarme jongeren die gebruik willen maken van de door de Stichting ontwikkelde instrumenten om het motivatiebewustzijn, de zelfkennis en het zelfvertrouwen te vergroten.
  3. Het verspreiden van het gedachte goed van de Stichting ten einde medestanders te krijgen bij het behalen van het lange termijn doel. Hierbij richt de Stichting zich op onder meer op onderwijs organisaties met name op de MBO raad, de VO raad, de HBO raad, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de decanenverenigingen NVS/NVL en VvSL, de beleid ontwikkel groepen van Curriculum.nu, het ministerie van OCW en de woordvoerders Onderwijs in de Tweede Kamer.
  4. Het in gang zetten van een meerjarig wetenschappelijk onderzoek is een ambitie voor de ietwat langere termijn.