ANBI

Stichting Emergo heeft een aanvraag ingediend voor de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dat betekent dat we moeten voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. 

Belangrijke informatie

Fiscale naam:
Stichting Emergo

Fiscaal nummer (RSIN):

8071.35.402

Contactgegevens:

Wijkplaats 56
1411 LT Naarden
Tel. 06 - 54696902
Mail. info@stichtingemergo.nl
Bank NL30RABO0127135960
KVK 32069598

Belangrijke documenten

Beleidsplan 2019

Uitgeoefende activiteiten 2018

Jaarrekening 2018