Beoogde resultaten

Beoogde resultaten te behalen met de donaties:

  1. Een groter percentage studenten dat meteen de goede vervolgopleiding kiest.
  2. Leerlingen van minder bedeelde ouders die een studie keuze / persoonlijk leiderschap programma kunnen volgen. De huidige praktijk in Nederland is dat kinderen van gegoede ouders hun kinderen door een studiekeuze bureau laten adviseren à raison van €800 - €1000 per kind. Voor de MotivatieKompas® workshop van de Stichting zijn de kosten normaliter €195,-. als het klassikaal gedaan wordt. Leerlingen met een stadspas van de gemeente kunnen dankzij de hierboven genoemde donaties deelnemen voor €10,-. Op deze manier wordt de tweedeling in de maatschappij tegengegaan.
  3. Vluchtelingen en andere niet Nederlands sprekende leerlingen in de Internationale Schakel Klassen in staat stellen de best passende weg te vinden voor het ontwikkelen van hun talenten en de beroepsrichting waarin zij die kunnen inzetten.
  4. Het starten van een meerjarig onderzoek waarmee de effectiviteit van de MotivatieKompas® programma’s kan worden aangetoond.