Hoe willen we dit bereiken

De directe doelstelling is om in eerste instantie jonge mensen de gelegenheid te geven hun intrinsieke motivatie te ontdekken en hen vervolgens te helpen die als uitgangspunt te nemen voor het kiezen van een passende sector of het profiel in het voortgezet onderwijs, een beroepsrichting en de vervolgopleiding na het voorgezet onderwijs die zij daarvoor nodig hebben.