Bestuur

Interne Organisatie

In het bestuur van de Stichting hebben zitting:

  • Anton Philips, Voorzitter
  • Gerrit Jan Hülsenbeck, Penningmeester
  • Peter Huwae, Secretaris
  • Suzy Tan


Het bestuur ziet er op toe dat de activiteiten overeenkomen met de doelstelling van de Stichting. De bestuursleden zetten zich afhankelijk van de tijd die zij beschikbaar hebben in om de doelstellingen van de stichting te realiseren, ieder op het werkterrein dat overeenkomt met hun eigen achtergrond, expertise en intrinsieke motivatie.

Anton Philips

VoorzitterAnton Philips

Suzy Tan

Bestuurslid van Stichting Emergo

Peter Huwae

SecretarisPeter Huwae