Bestuur

Interne Organisatie

In het bestuur van de Stichting hebben zitting:

  • Gerrit Jan Hülsenbeck (Voorzitter)
  • Peter Huwae (Secretaris)
  • Anton Philips (Penningmeester)
  • Suzy Tan (Bestuurder)

Het bestuur ziet er op toe dat de activiteiten overeenkomen met de doelstelling van de Stichting. De bestuursleden zetten zich afhankelijk van de tijd die zij beschikbaar hebben in om de doelstellingen van de stichting te realiseren, ieder op het werkterrein dat overeenkomt met hun eigen achtergrond, expertise en intrinsieke motivatie.

Peter Huwae

SecretarisPeter Huwae

Anton Philips

PenningmeesterAnton Philips

Suzy Tan

Bestuurder