Peter Huwae

Secretaris

Peter Huwae: decanen kunnen het werk rondom loopbaankeuzes niet alleen

Peter heeft bijna zijn hele leven in het onderwijs gewerkt. Hij studeerde biologie aan de RU in Leiden en stapte toen in het onderwijs. Eerst als biologiedocent in Leiden en verhuisde toen naar Almere om daar als mentor en vakdocent bij de OSG Echnaton aan de slag te gaan. Op deze nog nieuwe school moest nog heel wat ontwikkeld worden. Peter had en heeft de overtuiging dat elke school een taak heeft om leerlingen niet alleen op te leiden naar een diploma, maar ze ook moet helpen bij de vaak moeilijke keuze voor een vervolg. Dit leidde tot zijn visie dat decanen dit werk niet alleen kunnen doen. Dat mentoren een hoofdrol hebben bij het begeleiden van keuzes van hun leerlingen binnen de school en voor het vervolgonderwijs. Als schooldecaan verdiepte Peter zijn kennis als kaderdocent bij het APS (het toenmalige Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) en als lid van het auteursteam van Optie, een methode ter ondersteuning van de studie en beroepskeuze van leerlingen.

In 2008 werd hij voorzitter van de decanensectie havo-vwo van de NVS-NVL, waar hij onder andere actief betrokken was bij het op de kaart krijgen van Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Het tot stand komen van de kwaliteitsagenda LOB in het voortgezet onderwijs vormde een mooie afsluiting en een opstap naar zijn pensionering. Zijn drijfveer om jonge mensen te helpen bij het maken van loopbaankeuzes wil hij als bestuurslid binnen Stichting Emergo graag voortzetten.