stichting Emergo

Studie kiezen met de juiste motivatie

studie kiezen met MotivatieKompas

MotivatieKompas Het bijzondere van onze methode is dat we werken met positieve verhalen uit het verleden van een leerling. Hierbij gaat het om activiteiten waarin iemand zich helemaal in zijn element voelt: zijn talenten, interesses en drijfveren komen samen. Dat kan gaan over mooie hutten bouwen bij de scouting, zingen in een bandje, een oppasbedrijfje beginnen […]

Tags: , , , ,

Read more

Actieplan tegen uitval

Actieplan tegen uitval

Actieplan tegen uitval NOS.nl De Tweede Kamer en organisaties in het onderwijs willen samen de uitval van eerstejaarsstudenten beperken. VVD, PvdA en CDA hebben daarvoor samen met LAKS en ISO en decanenvereniging NVS-NVL een actieplan tegen uitval gepresenteerd. Ze maken zich er zorgen over dat bijna een derde van de studenten op universiteiten en hogescholen uitvalt of na het […]

Tags: , ,

Read more

Geheel herziene uitgave van De kracht van motivatie

de kracht van motivatie

De oorspronkelijke versie (2013) beleefde maar liefst zes drukken. De nieuwe uitgave bevat extra informatie en oefeningen die scholieren en studenten kunnen gebruiken bij hun studiekeuze. Beslist geen overbodige luxe als je bedenkt dat één op de drie studenten spijt van zijn studiekeuze heeft en veel jongeren de druk van het leenstelsel ondervinden! De nieuwe […]

Tags: , , ,

Read more

Studiekeuzecheck verdient betere invulling

studiekeuzecheck
Door Simon Theeuwes op 03 mei 2016 Studiekeuzecheck Met de invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) in 2014 bestaat de studiekeuzecheck (SKC), ook wel matching genoemd. De doelstelling vanuit landelijk beleid is het inzetten van SKC als middel om een goede studiekeuze te bevorderen en zodoende de rendementen te verbeteren. Het zou de [...]

Tags: , , , , , , , , ,

Read more

SIMA motivatiepatroon

SIMA motivatiepatroon
Na vele jaren van het toepassen van de SIMA methodiek en het MotivatieKompas zijn er natuurlijk mensen, jong en oud, geholpen met het in kaart brengen van hun persoonlijke SIMA motivatiepatroon. We krijgen veelvuldig positieve reacties en ervaringen terug nadat mensen het MotivatieProfiel net helder hebben na het traject. Maar het komt ook vaak voor [...]

Tags: ,

Read more

Onzichtbare jongeren

onzichtbare jongeren
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een ondersteunende rol spelen in het begeleiden van kwetsbare, onzichtbare jongeren naar werk of een opleiding. Uit onderzoek van het ministerie is gebleken dat 66.000 jongeren in de leeftijdscategorie 18-27 jaar zonder diploma, werk of uitkering het contact hebben verloren met (overheids)instanties die hen op weg naar [...]

Tags: , , , , ,

Read more

Opleiding tot MotivatieKompas Coach en Groepsbegeleider

Tijdens de opleiding tot MotivatieKompas Coach word je opgeleid in het begeleiden van jongeren en volwassenen die de MotivatieKompas® programma’s doorlopen. Het doel is mensen te helpen ontdekken wie ze zijn en wat hen motiveert. Het MotivatieKompas® biedt ondersteuning bij de keuze die ze moeten maken voor hun opleiding of loopbaan. Voor de meeste jongeren […]

Tags: , ,

Read more

Individuele coaching met MotivatieProfiel

Individuele coaching met MotivatieProfiel methodiek. Voor mensen die op het punt staan te veranderen van studierichting, functie, werkgever of beroep. of voor mensen die helder willen krijgen wat hen motiveert en uiteindelijk voldoening geeft in hun werk. Voor de meesten van ons is het leven geen vriendelijk, open toneelstuk, waar we alleen maar naar hoeven […]

Tags: , , , , , , ,

Read more

SIMA® methode

De programma’s zijn gebaseerd op de SIMA® methode (Systeem voor Individuele Motivatie Analyse). Dat gebruik je om je MotivatieKompas inkaart te brengen. Je ontdekt je MotivatieKompas door te onderzoeken welke dingen je zelf met plezier en tot eigen tevredenheid hebt gedaan. Want als je wilt weten wat je in de toekomst met plezier gaat doen, […]

Tags: , , , , , , , , ,

Read more

Hart moet keuze bepalen

Afbeelding Anton Philips - loopbaanadvies Stichting Emergo

Eindhovens Dagblad – Januari 2014 Hart moet keuze bepalen Anton Philips helpt op het Strabrecht bij het maken van een studie- keuze door zelfanalyse.  GELDROP – Vanwege de crisis liggen de banen weliswaar niet voor het oprapen, toch pleit Anton Philips (81) – zoon van Frits – ervoor dat jongeren vooral vanuit hun hart voor […]

Tags: , , ,

Read more

Top