Resultaten in 2017

In het afgelopen jaar hebben ongeveer 1000 leerlingen verspreid over acht onderwijsinstellingen deelgenomen aan de MotivatieKompas® workshops.

  1. Leerlingen in de derde klassen van havo/vwo scholen kozen hun profiel met behulp van hun MotivatieKompas®
  2. Leerlingen in de hoogste klassen van havo/vwo scholen kozen hun vervolgopleiding met behulp van hun MotivatieKompas®
  3. Studenten van een HBO die merkten dat zij een verkeerde studie hebben gekozen, vonden een passende vervangende opleiding
  4. Kansarme en kwetsbare jongeren werden met het MotivatieKompas® programma geholpen om hun weg omhoog weer te vinden. Hierbij werkte de Stichting samen met het Leger des Heils
  5. Medewerkers van de IMC weekendschool zijn opgeleid om hun leerlingen te kunnen helpen bij het identificeren van hun talenten en het vinden van de juiste vervolgopleiding en beroepsrichting
  6. Medewerkers van het Amsterdams Medisch Centrum werden opgeleid en gebruiken het MotivatieKompas® bij de begeleiding van jongeren met psychische problemen.