Frank van der Wijngaard

Frank van der Wijngaard

Frank van der Wijngaard; Terugkijkend op de afgelopen decennia van mijn leven kan ik zeggen, dat ik op een wel heel bijzondere wijze invulling heb gegeven aan het woord carrière. In 1976 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog. Ik heb daarna enige tijd als wetenschappelijk ambtenaar aan de afdeling Onderwijskunde van de RU Leiden gewerkt. In de jaren daarna ben ik actief geweest als audiovisueel producent en financieel adviseur.

inspirerend gedachtegoed

Een recente kennismaking met het inspirerende gedachtegoed van Stichting Emergo heeft ertoe geleid, dat ik nu jongeren help met hun toekomstkeuzes. Ik ben zeer verheugd dat ik me kan inzetten voor de doelen die de stichting wil bereiken. Ik hoop dit ‘werk’ dan ook tot ver na mijn pensionering te mogen doen.

Top