Het MotivatieKompas®

Stichting Emergo heeft tussen de jaren 2006 en 2017 programma’s ontworpen voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van leerlingen en studenten, specifiek ten behoeve van het kiezen van beroepsrichting en het profiel of de sector, de opleiding of studie die daarvoor nodig is.

Het instrument dat daarvoor is ontwikkeld is het MotivatieKompas®. Met behulp van dit instrument wordt uit voldoening gevende activiteiten van het verleden het patroon van gemotiveerd gedrag – het MotivatieKompas® - in kaart gebracht

Voor meer informatie over het MotivatieKompas® zie www.motivationleaders.nl