Onderwijs van morgen voor gemotiveerde studiekeuze

Gemotiveerde studiekeuze

Gemotiveerde studiekeuzeHoe kun je leerlingen in de bovenbouw helpen een bewuste gemotiveerde studiekeuze te maken? Deze vraag stond centraal bij de pilot van het MotivatieKompas ‘What makes me move?’ ontwikkeld door Stichting Emergo. YoungWorks voerde in opdracht van De Haagse Hogeschool en TU Delft een effectmeting uit om te achterhalen wat het effect van het MotivatieKompas is geweest op drie VO-scholen die deelnamen aan de pilot.

Onvoldoende inzicht in drijfveren

Veel jongeren hebben aan het eind van de bovenbouw moeite met het maken van een ‘goede’ studiekeuze. Ze worstelen met vragen als: wat vind ik interessant? En welke opleiding past bij mij? Ook missen veel leerlingen nog duidelijk zicht op hun eigen drijfveren en competenties. Jongeren die het nog niet weten, stellen hun studiekeuze vaak uit en zijn ook minder actief in hun studieoriëntatie. Hierdoor maken ze een studiekeuze die nog weinig onderbouwd is. Zeker in het technische vervolgonderwijs weten jongeren vaak niet goed wat een studie precies inhoudt en wat je er later mee kunt. Gevolgen zijn dat studenten switchen van studie in (of na) het eerste jaar, stoppen met hun studie of weinig succes hebben in hun studie

Lees meer 

Tags: , , ,

Gerelateerde berichten

Top