Opleiding tot MotivatieKompas Coach en Groepsbegeleider

Tijdens de opleiding tot MotivatieKompas Coach word je opgeleid in het begeleiden van jongeren en volwassenen die de MotivatieKompas® programma’s doorlopen. Het doel is mensen te helpen ontdekken wie ze zijn en wat hen motiveert.

Het MotivatieKompas® biedt ondersteuning bij de keuze die ze moeten maken voor hun opleiding of loopbaan. Voor de meeste jongeren is het vaak de eerste keer dat ze echt nadenken over zichzelf en zich verdiepen in beroepen of beroepsrichtingen.

Uw resultaat

Na afloop van deze opleiding tot MotivatieKompas Coach heb je praktische kennis en vaardigheden om jouw rol als MotivatieKompas® (groeps)begeleider goed te kunnen vervullen. Je hebt helder inzicht in de SIMA®-methodiek en de MotivatieKompas® programma’s en bent in staat deelnemers effectief te ondersteunen bij het doorlopen van de programma’s. Ook word je bewuster van wat jou persoonlijk motiveert. Bij het begeleiden en het voeren van de gesprekken ontstaat een dialoog met de deelnemer(s) in een coachende omgeving, die hem stimuleert zijn talenten optimaal te benutten.
Na certificering ben je bevoegd om zelfstandig mensen te begeleiden die de MotivatieKompas® programma’s doorlopen.

Doelgroep

De opleiding is ontwikkeld voor iedereen die de MotivatieKompas® programma’s wil begeleiden om mensen individueel of in groepsverband te helpen bij het krijgen van meer zelfkennis en bij het maken van een meer gemotiveerde en bewuste studie- of loopbaankeuze.
De opleiding wordt ook gevolgd door medewerkers van onderwijsinstellingen en organisaties die klassen/groepen binnen hun eigen instelling/organisatie willen begeleiden (bijv. door Studie- en loopbaanadviseurs op hogescholen en universiteiten, HR specialisten binnen bedrijven).

aanmelden

De opleiding bestaat uit 2 delen, waarin de onderstaande onderwerpen aan bod komen:

Deel 1: Groepsdeel Training MotivatieKompas®

 • SIMA® methodiek
  – Theoretische achtergrond / Basiskennis SIMA® methodiek
  – SIMA® methodiek als hulpmiddel bij zelfinzicht en kiezen / (studie)keuzeproces
 • MotivatieKompas® programma’s
  – Kennismaken met de werkboekjes Profiel kiezen-, Studie kiezen- en Toekomstkiezen met MotivatieKompas®
  – Introductie van de digitale programma’s
  – Persoonlijke motivatie als kompas
  – Werken met MotivatieKompas® dat leidt tot het eigen SIMA®-MotivatieKompas.
 • Zelfontwikkeling / zelfinzicht (reflectie)
  – Inzicht in jouw eigen motivatiebewustzijn
 • Interpersoonlijke en pedagogische competenties
  – Een andere manier om jongeren en volwassenen te leren kennen
  – De SIMA® interview techniek (o.a. doorvragen, ruimte creëren)
  – Op gemak stellen en feedback geven
  – Deelnemers aansturen met gebruik van hun intrinsieke motivatie
  – Zelfvertrouwen stimuleren bij de deelnemer(s)
  – Deelnemer(s) zelfstandig en verantwoordelijk maken voor hun eigen handelen
  – Samenwerken met omgeving (collega’s, opleidingen, ouders, etc.)
 • Begeleiding van deelnemer(s)
  – Motiverende omgeving creëren voor optimale (loopbaan)begeleiding
  – Begeleiden van mensen (individueel of in groep) gedurende het hele programma
 • Competentie in reflectie en ontwikkeling
  – Ervaring opdoen met het feit dat mensen zichzelf en hun gemotiveerde gedrag
  leren kennen door te kijken naar voldoening gevende activiteiten uit hun eigen
  leven.

 

Deel 2: Individueel deel Supervisie en Certificering

Na de groepsopleiding werk je onder supervisie van een trainer van Stichting Emergo met 3 proefpersonen. Hierbij maak je een geluidsopname van het interview en stuurt deze op naar de trainer samen met de ingevulde analyse en het MotivatieKompas®. Vervolgens breng je telefonisch of schriftelijk verslag uit van de begeleidings- en eindgesprekken. Na de voltooiing van het MotivatieKompas® programma met een proefpersoon wordt feedback gegeven op de bandopname en de verschillende gesprekken door een trainer van Stichting Emergo. Bij een positieve beoordeling van het traject met de derde proefpersoon word je gecertificeerd als MotivatieKompas®Coach.

De opleiding voor het werken met een groep personen wordt vervolgd met het zelfstandig leiden en uitvoeren van een MotivatieKompas®programma (van een klas of groep personen) onder supervisie van een trainer van Stichting Emergo. Bij een voldoende beoordeling wordt u gecertificeerd als MotivatieKompas Groepsbegeleider.

Duur van de opleiding tot MotivatieKompas Coach

De training MotivatieKompas® duurt 2 dagen. Deze wordt verzorgd in Weesp of Den Bosch of bij deelname van drie of meer personen op de locatie van de onderwijsinstelling of organisatie.
Het 2e gedeelte van de opleiding, de supervisie en certificering, vindt plaats tijdens het zelfstandig leiden of uitvoeren van een MotivatieKompas® programma.

Niveau

Om de opleiding te volgen is HBO-niveau gewenst.

Kosten

Onderstaande kosten voor de opleiding zijn inclusief lunch en consumpties, het boek “De kracht van motivatie”, of het boek “Genieten van je werk, hoezo?”, studiemateriaal, supervisie en certificering voor ‘MotivatieKompas® Coach en/of MotivatieKompas® Groepsbegeleider’.

 Opleiding tot MotivatieKompas Coach¹
 € 1.400,-
Opleiding tot MotivatieKompas Coach en Groepsbegeleider
 € 1.700,-

Additioneel

Om vervolgens opgeleid te worden tot SIMA® Professional volgt u in samenspraak met de trainer 2 dagen van de 3 daagse opleiding en hoeft u met nog maar twee extra proefpersonen te werken om als gecertificeerd MotivatieKompas®Coach vervolgens tot SIMA® Professional gecertificeerd te kunnen worden. De additionele kosten bedragen € 2.800,-.

Doorlopende kosten

a) De MK Coach of Groepsbegeleider betaalt voor het gebruik van deze sub licentie een abonnement van € 225,- per jaar. Voor dit bedrag ontvangt de MK Coach telefonische assistentie en mag hij/zij gratis deelnemen aan de SIMA Inspiratiedagen die tweemaal per jaar worden georganiseerd.
b) Door de MK Coach worden samen met het abonnement ten minste 5 werkboekjes afgenomen. Additionele werkboekjes kunnen bij Stg E besteld worden. Op het moment van certificering geeft de MK Coach aan welke en hoeveel werkboekjes hij bij de start wil afnemen.
c) Het tarief voor het gebruik van de werkboekjes is €45,- per stuk voor aantallen tussen 1 en 15 exemplaren en voor 16 of meer exemplaren €35,-.
d) Op scholen waar klassikaal met het programma wordt gewerkt is het tarief voor de werkboekjes € 15,- per stuk.
e) De prijs van de werkboekjes is inclusief 6 % btw, het abonnement is exclusief het geldende btw tarief, momenteel 21 %.
aanmelden

¹Stichting Emergo is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
(CRKBO) waardoor het bovengenoemde opleidingsbedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Top