Opleiding tot SIMA professional

Tijdens de opleiding tot SIMA professional leer je jongeren en volwassenen individueel te coachen bij het ontdekken van hun intrinsieke motivatie, zodat ze weten wie ze zijn en wat hen motiveert.

Je wordt opgeleid om van de persoon die je begeleidt het SIMA®MotivatieProfiel (“MP”) te maken. Met dat MP wordt de deelnemer in staat gesteld zijn of haar eigen loopbaan vorm te geven en een gefundeerd keuze te maken voor vervolgstudie en/of beroepsrichting. Het SIMA®MotivatieProfiel geeft een gedetailleerde, schriftelijke rapportage en is intensiever qua persoonlijke aandacht en tijdsbesteding dan het programma MotivatieKompas®.

Jouw resultaat

Na afloop van deze opleiding heb je de praktische kennis en vaardigheden om jouw rol als SIMA®Professional goed te kunnen vervullen. Je hebt helder inzicht in de SIMA®methodiek en bent in staat MotivatieProfielen te maken van personen. Je weet hoe met mensen en hun carrière problematiek te werken en hoe hen effectief te coachen vanuit de verkregen inzichten van het SIMA®MotivatieProfiel van de deelnemer. Bij het begeleiden op individuele basis ontstaat een dialoog met de deelnemer in een coachende omgeving, die hem stimuleert zijn talenten optimaal te benutten. Daarnaast heb je tijdens de opleiding inzicht gekregen in jouw eigen SIMA®MotivatieProfiel.

Je wordt tevens opgeleid om te werken met het verkorte programma van de SIMA® methodiek, namelijk het MotivatieKompas®. Hierbij wordt van de deelnemer meer zelfwerkzaamheid verwacht, terwijl de rapportage van de uitkomst bondiger is.

Na certificering ben je bevoegd om individueel SIMA®MotivatieProfielen te maken van jongeren en volwassenen en ze te trainen in optimaal gebruik van persoonlijk potentieel. Tevens ben je bevoegd om personen op individuele basis te begeleiden bij de MotivatieKompas® programma’s.

aanmelden

 

Doelgroep

De opleiding is ontwikkeld voor iedereen (met een coaching achtergrond) die personen met behulp van SIMA®MotivatieProfiel analyse wil helpen bij het ontdekken wie ze zijn, wat hen motiveert en in welke richting zij zichzelf het beste kunnen ontwikkelen.

Doel en opzet

De opleiding bestaat uit 3 delen, waarin de onderstaande onderwerpen aan bod komen:

Deel 1: Persoonlijk SIMA®MotivatieProfiel

Om personen effectief te kunnen coachen doorloop je eerst zelf de SIMA®methodiek onder begeleiding van een ervaren coach om de kracht van het programma te ervaren. Dit geeft je een dieper bewustzijn van jouw eigen gemotiveerde gedrag, je kracht en beperkingen. Het programma wordt aangevuld met opdrachten/oefeningen, afgewisseld met persoonlijke reflectie.

Deel 2: Drie-daagse training in groepsverband

 • Introductie in SIMA®
  – Theoretische achtergrond / Basiskennis SIMA®methodiek
  – SIMA®methodiek als hulpmiddel bij zelfinzicht en studie/loopbaan keuzeproces
 • Aan de slag met MotivatieProfielen
  – Middels oefeningen en een proefpersoon
 • MotivatieKompas® programma’s
  – Introductie MotivatieKompas® voor studiekeuze- en beroepsrichting, en MotivatieKompas® voor profielkeuze
  – Instructie MotivatieKompas® ter ondersteuning van de keuze voor een studie- en beroepsrichting
 • Zelfontwikkeling / zelfinzicht (reflectie)
  – Inzicht in jouw eigen motivatiebewustzijn
 • Interpersoonlijke en pedagogische competenties
  – Contact met mensen, d.m.v. open vragen
  – Luisteren (o.a. doorvragen, ruimte creëren)
  – Motiverende omgeving creëren voor optimaal interview en gesprek
  – Op gemak stellen en feedback geven
  – Mensen aansturen met gebruik van hun intrinsieke motivatie
  – Zelfvertrouwen stimuleren bij jongeren en volwassenen
  – Mensen zelfstandig en verantwoordelijk maken voor hun eigen handelen
 • Competentie in reflectie en ontwikkeling
  – Ervaring opdoen met het feit dat personen zichzelf en hun gemotiveerde gedrag leren kennen door te kijken naar ‘enjoyable achievements’

Deel 3: Supervisie en certificering

De opleiding wordt afgerond met vijf individuele trajecten met jongeren of volwassenen die je zelfstandig uitvoert, onder supervisie van een trainer van Stichting Emergo.

Bij het werken met jouw eerste twee proefpersonen maak je een geluidsopname van het interview en stuurt deze op naar uw trainer, samen met het activiteiten formulier en het concept MotivatieProfiel dat je gemaakt hebt. De trainer geeft je feedback en suggesties, zodat je deze waar nodig kunt verwerken vóór je het concept rapport naar de deelnemer stuurt en het coaching gesprek hebt. Vervolgens breng je telefonisch verslag uit van het coaching gesprek. De actiestappen die de conclusie vormen van het eindgesprek stuur je op en deze worden telefonisch besproken. Ook het door jouw proefpersoon ingevulde evaluatie formulier stuur je op.

Bij de volgende twee proefpersonen krijg je per persoon na de analyse circa een half uur ondersteuning voor zover je daar behoefte aan hebt. Aan het einde van het proces met ieder van deze proefpersonen, stuur je een kopie van de geplande actiestappen en het evaluatieformulier.

Jouw werk met de vijfde proefpersoon geldt als test casus. Hiervan zend je de geluidsopnamen en het overige materiaal zoals eerder genoemd naar jouw trainer om te worden beoordeeld. Bij een positieve beoordeling word je gecertificeerd als SIMA® Professional.

Duur van de opleiding tot SIMA professional

Het eerste deel van de opleiding – het maken van jouw persoonlijke MotivatieProfiel – neemt ongeveer 10 tot 13 uur in beslag, bestaande uit een intakegesprek (1 uur), verhalen schrijven (4 uur), interview en analyse (3,5 uur), opdrachten/oefeningen (1 tot 3 uur) en een eindgesprek (1,5 uur).
De training (deel 2) duurt drie dagen verspreid over twee of drie weken. Deze wordt verzorgd op een locatie in het land (Den Bosch of Weesp) of indien gewenst in-house op de (onderwijs)instelling zelf. De groep wordt altijd klein gehouden zodat iedereen ruim voldoende persoonlijke aandacht krijgt.
Het laatste gedeelte van de opleiding, de supervisie en certificering, vindt plaats tijdens en na het zelfstandig begeleiden en coachen van 5 deelnemers/proefpersonen.

Niveau

Om de opleiding te volgen is HBO-niveau gewenst.

Kosten

Onderstaande kosten voor de opleiding zijn inclusief persoonlijk SIMA®MotivatieProfiel, drie-daagse training met lunch en consumpties, werkmateriaal, het boek “De kracht van motivatie”, studiemateriaal, supervisie/coaching en certificering voor ‘SIMA® Professional. Het tarief van de opleiding bedraagt € 3.600,-. Dit bedrag is vanwege het lidmaatschap van het CRKBO vrijgesteld van BTW.

Doorlopende kosten voor sub licentie houders van SIMA® Nederland.

Je betaalt een jaarlijks sublicentie bedrag van € 295,- om MotivatieProfielen te maken en een bundel van 5 rapporten à € 85,- per rapport voor het gebruik van de SIMA® rapportgenerator. Als sub-licentiehouder kun je tweemaal per jaar de SIMA® inspiratie-dag bijwonen en ervaring uitwisselen met collega SIMA® Professionals en MotivatieKompas® Coaches.

 

aanmelden
Top