Profiel kiezen met het MotivatieKompas® Klassikaal

Dit programma wordt gebruikt om leerlingen te ondersteunen bij de profielkeuze in 3 HAVO en VWO.

Het programma

Profiel kiezen met het MotivatieKompas® Klassikaal: Aan leerlingen wordt gevraagd vijf activiteiten te beschrijven die zij met plezier en tot eigen tevredenheid hebben uitgevoerd. Deze activiteiten worden daarna optioneel in groepjes van twee of drie leerlingen besproken. Het doel is om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over die activiteiten. Vervolgens analyseren de deelnemers hun verhalen in de online werkomgeving en wordt het MotivatieKompas® samengesteld. In de volgende fase onderzoeken zij welk profiel het beste past bij het MotivatieKompas®.

Ouders/verzorgers
De ouders/verzorgers worden uitgenodigd om eveneens één activiteit te beschrijven en vragen te beantwoorden. Zij maken een verkorte analyse. In totaal zijn de ouders ongeveer 1 uur bezig met het voorbereiden op het eindgesprek. Vervolgens wordt in dit afsluitend gesprek met ouders, leerling en mentor de inzichten besproken en wordt een profielkeuze gemaakt.

Tijdsduur
Profielkiezen met MotivatieKompas® vult in totaal 5 tot 7 lesuren, die flexibel verdeeld kunnen worden. De afronding vindt plaats met een afsluitend gesprek tussen leerling, ouders en mentor van 15-20 minuten. Als er goed wordt doorgewerkt op school hoeft geen huiswerk te worden gemaakt.

Top