Programma’s van Stichting Emergo

MotivatieKompas® programma’s

Stichting Emergo biedt zowel klassikale als individuele programma’s om jongeren te helpen bij profiel-, stage-, sector of studiekeuze. De programma’s worden uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde docenten van de betreffende onderwijsinstelling of door medewerkers van Stichting Emergo.

MotivatieKompas® kent drie klassikale programma’s:

 • Studiekiezen met MotivatieKompas®
 • Profielkiezen met MotivatieKompas®
 • WaarGaJijVoor

Tijdens de programma’s werken de deelnemers individueel en in kleine groepjes samen.
Uit ervaring is gebleken dat de programma’s effectief zijn om jongeren op een positieve manier in beweging te zetten voor het maken van belangrijke keuzes voor hun toekomst.


Voor onderwijsinstellingen geldt dat op de bovenstaande programma’s de Algemene Voorwaarden en de Gedragscode Beroep en Bedrijf van de NRTO van toepassing zijn.

Op de individuele programma’s voor consumenten zijn de Algemene Voorwaarden en de Gedragscode voor consumenten van de NRTO van toepassing.

Voor meer informatie bel Stichting Emergo: 0294 – 750314 of mail naar: info@stichtingemergo.nl

In afwijking van onze algemene voorwaarden is bijgaande klachtenregeling van toepassing.

Klachtenprocedure

Mocht u als deelnemer van een opleiding georganiseerd door Stichting Emergo een klacht hebben over het onderwijs, dan kunt u dit kenbaar maken op het evaluatieformulier en/of dit bespreken met een van de trainers/docenten van Stichting Emergo. Als dit geen oplossing biedt dan kunt u nadien contact opnemen met Mevr. H. de Koningh in deze optredend als vertegenwoordiger van Stichting Emergo (0294 – 750314). Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan wordt de klacht voorgelegd aan een beroepscommissie, bestaande uit ter zake deskundige van buiten Stichting Emergo zijnde Mevr. A. van Kessel (06 – 51 815 965). 

Indienen en behandelen van een klacht:

 1. Een klacht dient schriftelijk te worden voorgelegd en gericht te worden aan:

Stichting Emergo
Wijkplaats 56
1411LT Naarden

info@stichtingemergo.nl

 

 1. De ontvangst van de klacht wordt binnen 7 werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door Stichting Emergo.
 2. Stichting Emergo zal elke klacht vertrouwelijk behandelen.
 3. Stichting Emergo zal de klager zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen 15 werkdagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis stellen van haar oordeel over de klacht. Indien de Organisatie meer tijd nodig heeft, wordt dit met redenen omkleed kenbaar gemaakt aan de klager, onder vermelding van de termijn waarbinnen zij haar oordeel zal uitbrengen. Deze termijn bedraagt maximaal 30 werkdagen.
 4. Indien klager het niet eens is met het oordeel e/o afhandeling van de klacht van Stichting Emergo, kan klager in beroep gaan bij de Beroepscommissie, bestaande uit externe ter zake deskundige : Mevr. A. van Kessel (06-51 815 965).
 5. De uitspraken van de Beroepscommissie zijn voor Stichting Emergo bindend.
 6. Consequenties die voortvloeien uit het oordeel van de beroepscommissie worden binnen 14 weken afgehandeld.
 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

 

Top