STUDIE KIEZEN MET MOTIVATIEKOMPAS® Klassikaal

Dit programma is bestemd om bovenbouwleerlingen en studenten te faciliteren bij het maken van een intrinsiek gemotiveerde studiekeuze.

Het programma
Leerlingen wordt gevraagd vijf activiteiten te beschrijven die zij met plezier en tot eigen tevredenheid hebben uitgevoerd. Deze activiteiten worden daarna in groepjes van twee of drie leerlingen uitgebreid besproken, met als doel om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Vervolgens analyseren de deelnemers hun verhalen en stellen zij hun MotivatieKompas® samen.

In de volgende fase zoeken de deelnemers op het internet aan de hand van het programma naar aantrekkelijke beroepsrichtingen. Daarna toetsen zij of deze beroepen passen bij hun MotivatieKompas®. Eveneens met behulp van internetsites worden daarna opleidingen in kaart gebracht die nodig zijn om het gevonden beroep te kunnen uitoefenen. Ten slotte wordt de uitkomst besproken in groepjes van twee of drie, samen met de persoon die het programma begeleidt.

Tijdsduur
Studie kiezen met MotivatieKompas® kan worden gedaan in 2 dagdelen of in 6 tot 8 lesuren, die flexibel verdeeld kunnen worden. Beide worden afgesloten met een afrondend gesprek van 15 minuten per leerling. In het aangeboden lesprogramma staan ook suggesties om extra lesuren te gebruiken voor het oefenen van presentaties als “Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?” – vragen die na het opstellen van het MotivatieKompas® beantwoord kunnen worden – en motivatiegesprekken, mede ter voorbereiding van eventuele studiekeuzecheck in het hoger onderwijs.

Top