TOEKOMST KIEZEN MET MOTIVATIEKOMPAS® Klassikaal

Veel mensen doen werk waar ze niet blij mee zijn. Het schuurt, maar vaak weten ze niet wat er wel in hun werk moet zitten om daar hun talenten te laten bloeien en met echte voldoening te werken. Deze workshop brengt je de gewenste duidelijkheid.

Dat geldt ook voor studenten die twijfelen aan de gekozen studie, die een major of minor moeten kiezen of hun uiteindelijke beroepsrichting.


Het programma

Deelnemers wordt gevraagd vijf activiteiten te beschrijven die zij met plezier en tot eigen tevredenheid hebben uitgevoerd. Deze activiteiten worden daarna in groepjes van twee of drie personen uitgebreid besproken, met als doel om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Vervolgens analyseren de deelnemers hun verhalen en stellen zij hun MotivatieKompas® samen.

In de volgende fase vergelijken  werkenden hun MotivatieKompas® hun huidige functie om te zien welke elementen wel overeenkomen en welke niet. I shet mogelijk om de baan beter passend te maken. Als die echt niet past welke andere mogelijkheden zijn er dan binnen de organisatie of daarbuiten. En welke je stappen kunnen worden genomen,

Studenten gebruiken hun MotivatieKompas® om een minor of major te kiezen, of de best passende beroepsrichting uit te stippelen. Of, als zij in een verkeerde studie zitten te juiste te vinden. In alle gevallen toetsen zij hun keuzes aan de vijf elementen van het MotivatieKompas®.

Ten slotte wordt de uitkomst besproken in groepjes van twee of drie, samen met de persoon die het programma begeleidt.

Tijdsduur
Deze workshop kan worden gedaan in 2 dagdelen en plus met een afrondend gesprek van 15 minuten per deelnemer.

Voor studenten kunnen extra uren worden besteed voor het oefenen van presentaties als “Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?” – vragen die na het opstellen van het MotivatieKompas ® beantwoord kunnen worden – en motivatiegesprekken. Dat is ook nuttig als voorbereiding op selectie gesprekken voor additionele opleidingen of toekomstige  sollicitatiegesprekken.

Top