Besteding van donaties

Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste besteding van de ontvangen middelen.

Besluiten over de besteding van de ontvangen middelen worden door het bestuur genomen.

De uitvoering van de werkzaamheden waar de Stichting middelen voor heeft verzameld wordt in principe uitbesteed aan Motivation Leaders BV die per 1 januari 2019 de operationele activiteiten die in het verleden door Stichting Emergo werden gedaan, heeft overgenomen.

Motivation Leaders laat opdrachten uitvoeren door zelfstandige coaches die zijn opgeleid en gecertificeerd tot Motivatiespecialist

Het netwerk van Motivatiespecialisten bestaat uit ruim twintig personen die allen ook werken met het MotivatieKompas®. Daarnaast zijn er 9 zelfstandige MotivatieKompas® coaches. In onderwijsinstellingen zijn circa 25 studiebegeleiders, decanen en mentoren opgeleid tot MotivatieKompas®- Coach en/of Groepsbegeleider.

De Stichting heeft een overeenkomst met Motivation Leaders waarin is vastgelegd dat door de Stichting gefinancierde projecten zonder winst worden uitgevoerd. Zij geeft de Stichting inzicht in de financiële rapportage van deze projecten en bieden de gelegenheid om de kwaliteit van de uitgevoerde projecten te beoordelen.