Verwerving van donaties

De Stichting werft gelden van vermogensfondsen die een doelstelling hebben die overeenkomt met het doel dat de Stichting nastreeft.
Bedrijven kunnen als sponsor optreden voor een specifieke school, stad of regio of voor een specifiek aantal ISK leerlingen. Tevens zal de Stichting haar maatschappelijk nut bekend maken ten einde vermogende mensen in staat te stellen de Stichting in hun testament op te nemen en op deze manier een vermogen op te bouwen waarvan het vruchtgebruik besteed kan worden aan het doel van de Stichting.

Vanwege de ANBI status zijn giften en schenkingen vrijgesteld van schenking belasting.